Miten eri sukupolvien rahankäyttötottumukset eroavat toisistaan?

Rahaa

Joskus on hyvä pysähtyä miettimään eri sukupolvien välisiä eroja tuomitsematta erilaisia tapoja, sillä eri sukupolvet eroavat monessa muussakin mielessä toisistaan kuin syntymävuotensa perusteella. Asenteet, mielipiteet, tottumukset, kouluajat ja työssäkäynti ovat eronneet paljon toisistaan, kun vertaillaan vaikkapa kolmea sukupolvea toisiinsa.

Näiden lisäksi yksi tärkeä yhteiskuntaankin vaikuttava eroavaisuus on kuitenkin rahankäyttö. Siinä missä Laila-mummu säästää huolellisesti eläkkeensä perintöä varten, poikansa Jukka panostaa perheen hyvinvointiin nimenomaan kuluttamalla rahaa esimerkiksi lapsien harrastuksiin ja lomamatkoihin. Nuorin kolmesta sukupolvesta suhtautuu rahaan hyvin eri tavalla kuin vanhempansa ja isovanhempansa. Nuoret ovat tottuneet kuluttamaan paljon rahaa omien mielenkiinnon kohteidensa mukaan. Tähän kaikkeen vaikuttaa se, että vuonna 2018 eletään hyvin erilaista elämää kuin vaikkapa 60-luvulla, kun isovanhempamme olivat nuoria vanhempia.

Miten rahapula vaikuttaa?

Rahasta ja siitä kuuluisasta kahvista on ollut joskus pulaa ja sen huomaa esimerkiksi 30-luvulla syntyneiden rahankäytöstä. Rahaa on totuttu säästämään ja sitä on käytetty käteisen muodossa. Töitä on tehty, jotta perheellä olisi leipää pöydässä ja mahdolliset ylimääräiset rahat on laitettu visusti sukanvarteen. Perhe oli yksilöä tärkeämpi verrattuna nykypäivään ja myös lapsien määrä perheissä oli keskimäärin suurempi kuin tänä päivänä. Tämäkin vaikutti rahankäyttöön. Tietenkin sukupolvien sisällä on myös eroavaisuuksia, olemmehan kaikki kuitenkin yksilöitä perheidemme sisällä ja perheet ovat erilaisia samassa yhteiskunnassa. Toisilla on ollut enemmän rahaa ja tämän vuoksi rahaa on saattanut olla enemmän myös vapaa-ajan huvituksiin.

Näiden 30-luvun rahankäyttäjien lapset ovat jo huomattavasti erilaisia rahankäytössään kuin vanhempansa. Käteisen syrjäytti aikuisuuteen päästyään pankkikortit. He ovat pystyneet käyttämään rahaa eri tavalla myös, koska rahaa oli enemmän ja myös ostettavaa oli enemmän. Kulutettiin rahaa enemmän halujen mukaan, joskin miettien myös tarpeita ja säästämistä. Tämän sukupolven edustajat ovat käyttäneet jo huomattavasti enemmän rahaa kulttuuriin ja matkustamiseen kuin vanhempansa. 90-luvun alun lama vaikutti osaltaan tietysti kulutukseen.

Kolmas sukupolvi on taas käyttänyt rahaa täysin eri tavalla kuin vanhempansa tai isovanhempansa. Tähän suurena syynä ovat kaksi isoa liikettä: globalisaatio ja digitalisaatio. Rahankäytöstä ja rahan saamisesta on tehty helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Enää et tarvitse konkreettisia seteleitä ja kolikoita missään, voit maksaa vaikkapa älypuhelimella. Nykyään saa myös entistä helpommin rahaa, vaikkei sitä itsellä olisikaan. Valtio tukee esimerkiksi opiskelijoita ja työttömiä tuilla ja etuuksilla. Myös pikavippi- ja pikalainaa heti tarjoavat yritykset ovat suosittuja.

Globalisaatio on myös vaikuttanut rahankäyttöön varsinkin nuorten keskuudessa, mutta myös jo heidän vanhempiensa kulutustottumuksissa. Nykyään raha ei ole enää paikallista, vaan voit esimerkiksi helposti ostaa verkkosivuston kautta tuotteita toiselta puolelta maailmaa. Näin raha, palvelut, tuotteet ja työvoima kiertävät ympäri maailmaa. 

Rahankäytön eroavaisuudet

Mummo

Rahankäytön erot sukupolvien välillä pyörivät kolmen punaisen langan ympärillä. Onlinessa eläminen on yksi näistä langoista. Internet ja pankkipalvelujen siirtyminen verkkoon on muuttanut rahankäyttöä huimasti. Toinen punainen lanka on yksinkertaisuudessaan se, että pula-aikana rahaa oli vähemmän käytössä, ja kun sitä oli, sillä ostettiin tarpeellisia asioita. Kuten sanotaan, raha pyörittää maailmaa. Sitä on enemmän käytössä ja kulutus on kasvanut huimasti. Tämä aiheuttaa eroavaisuuksia rahankäytössä sukupolvien välillä. Kolmas tärkeä teema tässä vertailussa on ihmisten keskittyminen omaan hyvinvointiin ja yhteiskunnallisesti yksilön tarpeisiin. Enää ei säästetä jokaista ylimääräistä pennosta, vaan ne saatetaan investoida eri tavalla, vaikkapa elokuvissa käymiseen, luksusravintolassa illastamiseen tai vaikkapa uusiin farkkuihin.

Täytyy kuitenkin olla kiitollinen siitä, että eri sukupolvilla on erilaisia asenteita, tottumuksia ja tapoja. Vanhempien ja isovanhempien rahankäytöstä voi myös oppia paljon. Jos isovanhempamme eivät olisi säästäneet rahaa seuraaville sukupolville, ei meillä olisi välttämättä samanlaisia mahdollisuuksia käyttää nykyään rahaa samalla tavalla.